פרשת ויצא
בזכות מה זכה יעקב לנחלה בלי מיצרים?

 

פרשתנו פותחת בהבטחות שמקבל יעקב אבינו על הארץ ועל הזרע כמו שאר האבות. רק שלגבי יעקב, מוצאים אנו ביטוי מיוחד בהבטחת הארץ, שלא מצינו בשאר האבות. וכך כתוב בפרשתנו: "ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה" וכו' (כח, יד). ולומדת מכאן הגמרא בשבת (קיח.): "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר אז תתענג על ה'...והאכלתיך נחלת יעקב אביך. לא כאברהם שכתוב בו קום התהלך בארץ לארכה וכו', ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה". במה זכה יעקב אבינו לנחלה בלי מיצרים, יותר משאר האבות,ואיך זה קשור למי שמענג את השבת?

להמשך קריאה לחצו כאן

הרצאות הרב שמואל דביר מוסר הרצאות וסדנאות בענייני הלכה, זוגיות וחינוך ילדיםליצירת קשר לחץ כאן

שו"ת אכילת בשר או חלב אחרי דגים

שאלה: האם מותר לאכול דגים ביחד עם בשר או חלב, כגון פיצה עם טונה וכד'?להמשך קריאה לחצו כאן

   שו"ת הלכות חנוכה - זמן הדלקת הנרות 

שאלה: מתי ידליקו נרות, כשבני הזוג או אחד מהם אינם בבית בזמן ההדלקה? האם לבקש מאחד הילדים להדליק בזמן או למנות שליח להדליק בזמן, או לדחות את ההדלקה לזמן מאוחר יותר?

להמשך קריאה לחצו כאן

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים