בס"ד

איך לומדים לרבנות?

 

עצות והדרכות ללומדי הסמכה לרבנות

 

 

1.    חייבים הדרכה והכוונה מרב הבקי בעניינים אלו, במסגרת כולל או ישיבה.

2.    רצוי ללמוד עם דף מקורות הממקד את הלומד במקורות מרכזיים ובשיטות הראשונים והאחרונים.

3.    צריך לשלוט ולזכור, וכמובן לכתוב, את המקורות בגמרא או במשנה ובראשונים, כולל שמות ראשונים ואחרונים  עיקריים שנחלקו או עסקו בסוגייה הנלמדת.

4.    יש לזכור את שיטות האחרונים בצורה מדוייקת, כולל שם הסימן בשו"ע ודעת השו"ע והרמ"א, ופסקי הש"ך והט"ז, ופת"ש (=פתחי תשובה) לפי צורך.

5.    סדר הלימוד הראוי: עיון בגמרות ובמשניות, טור וב"י, לפי סדר הסימנים והסעיפים, דרכי משה, שו"ע ורמ"א, שו"ע, ש"ך, ט"ז ופת"ש.

6.    כדאי לסכם בקצרה את השיטות בראשונים ובאחרונים. ניתן לסכם בדף או בשולי הטור והשו"ע. רצוי לסכם בדף נפרד ובמחברת מסודרת, שהכל יהיה מקובץ במקום אחד.

7.    כדאי לשמוע שיעורים מסודרים בנושא מפי רב מוסמך וידוע, ולעשות מבחנים מידי פעם.

8.    אין ללמוד בספרי קיצורים בשלב של לימוד ראשוני, רק בשלב של סיום החומר כחזרה לקראת המבחן, ורק לאחר שליטה מעולה בחומר ובמקורות. מומלץ לרכוש את סדרת ספרי יסודי הלכה של הרב שמואל דביר, המסדרים ומבארים את המקורות והשיטות באר היטב.

9.    ספרי חובה בלימוד הרבנות – טור, ב"י, שו"ע ופרשניו. בהלכות שבת ונושאים של אורח חיים - יש ללמוד גם במשנה ברורה. חוץ מהנ"ל, רצוי ש"ס עם ראשונים, רמב"ם וספרי פוסקים, במיוחד ספרי הרב עובדיה יוסף וילקוט יוסף, שמתייחסים לרוב הנושאים, ומביאים שיטות חשובות ופסקים בעניינים מעשיים. כמו כן, מומלץ לרכוש את סדרת הספרים יסודי הלכה כנ"ל.

  10.     רצוי מאוד להיות מחובר למסגרת לימוד מסודרת, עם לו"ז ברור למבחני               הרבנות, לימוד באמצעות דפי מקורות, שיעורים מסודרים לפחות פעמיים              בשבוע, מבחנים פנימיים והדרכה של רב מוסמך ובעל ניסיון בתחום זה, וכמובן,         תלמיד חכם הבקי בהלכה עם יחס אישי ללומדים.

 
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים