שיעורים בנושא הכנה למבחני הרבנות הלכות בשר בחלב - סימן פז'
סדר הסימנים בשולחן ערוך כפי שמופעים בדף הנוכחי (מלמעלה למטה)
לצפיה בסימנים פח' ומעלה לחצו על הסימן ברשימה זו: 

הקדמה | פז' | פח' | פט' | צ' | צא' | צב' | צג' | צד' | צה' | צו' 


 הקדמה

לחזרה לראש העמוד


 סימן פז' בשולחן ערוך. הלכות בשר וחלבלחזרה לראש העמוד


 סימן פז' בשולחן ערוך. המשך לימוד סוגיית בשר בחלב. 
לחזרה לראש העמוד


 סימן פז' שו'ע - סעיף ג'-ד' לחזרה לראש העמוד

[
סימן פז' שולחן ערוך סעיף ה' - ז' לחזרה לראש העמוד


 סימן פז' שו'ע סעיף ח ט 
לחזרה לראש העמוד


סימן פז' שו'ע סעיף י יא 
לחזרה לראש העמוד
הלכות בשר בחלב - סימן פח'
העלאת בשר על שולחן שאוכלים בו חלב ולהפך. צפיה מועילה

לחזרה לראש העמוד
הלכות בשר בחלב - סימן פט'


סימן פט' בשולחן ערוך זמן ההמתנה בין בשר לחלב לחזרה לראש העמוד


 סימן פט' בשולחן ערוך שיעור שני זמן ההמתנה בין בשר לחלב לחזרה לראש העמוד


 סימן פט' סעיפים ג' - ד'. 


לחזרה לראש העמוד
הלכות בשר בחלב - סימן צ'


סימן צ' בשולחן ערוך דיני כחללחזרה לראש העמוד


סימן צ' דיני כחל שיעור שני לחזרה לראש העמוד


סימן צ' דיני כחל שיעור שלישי לחזרה לראש העמוד

הלכות בשר בחלב - סימן צא'


סימן צא' שיעור ראשון - בשר וגבינה שנגעו זה בזה.לחזרה לראש העמוד סימן צא' שיעור שני - בשר וגבינה שנגעו זה בזה.
לחזרה לראש העמוד
הלכות בשר בחלב - סימן צב'


סימן צב' בשולחן ערוך - בשר שנתערב בחלבלחזרה לראש העמוד


הכנה לרבנות סימן צב' בשולחן ערוך חלב שנתערב בבשר לחזרה לראש העמוד


סימן צב' סעיף ב-ג לחזרה לראש העמוד


סימן צב' שולחן ערוך סימן ד לחזרה לראש העמוד
סימן צב' בשולחן ערוך סעיף ה' ו' לחזרה לראש העמוד

הלכות בשר בחלב - סימן צג'


סימן צג' שו"ע, קדרה שבושל בה בשר, האם מותר לבשל בה חלב לחזרה לראש העמוד
סימן צג' דין קדרה בשרית שבושל בה חלב או להיפך לחזרה לראש העמוד

הלכות בשר בחלב - סימן צד'


סימן צד' סעיפים א ב לחזרה לראש העמוד


סימן צד' סעיפים ג ה לחזרה לראש העמוד


סימן צד' סעיפים ה ו לחזרה לראש העמוד


סימן צד' סעיף ז לחזרה לראש העמוד


סימן צד' סעיף ז המשךלחזרה לראש העמוד 


סימן צד' סעיפים ח ט לחזרה לראש העמוד

הלכות בשר בחלב - סימן צה'


סימן צה' שולחן ערוך נ'ט בר נ'ט לחזרה לראש העמוד


סימן צה' סעיף ב ג לחזרה לראש העמוד
סימן צה' סעיפים ד ז לחזרה לראש העמוד


הלכות בשר בחלב - סימן צו'


סימן צו לחזרה לראש העמוד


צו' המשך סעיף א וסעיפים ב-ג לחזרה לראש העמוד


צו' המשך סעיף ב ד לחזרה לראש העמוד
צו סעיף ה לחזרה לראש העמוד
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים