שו"ת בענייני תפילה

א.  שאלה: תפילה במניין בבית הכנסת, היא חובה גמורה, או רק מעלה והמלצה?


תשובה: הגמרא אומרת, שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא בית הכנסת עם הציבור. וגם בית הכנסת הוא מקום הקבוע לקדושה והתפילה נשמעת ומתקבלת שם יותר. גם במניין ניתן לשמוע קדיש וקדושה, נשיאת כפיים וקריאת התורה. כל אלו מצוות מהתורה (לשמוע קדושה ולקיים: "ונקדשתי בתוך בני ישראל") ומדברי חכמים שאי אפשר לעשות ביחיד, ונמצא מבטל מצוות וגורם לתפילה שתתקבל פחות באופן משמעותי. וגם יש עניין גדול להתפלל ברוב עם, כמו שאמרו: "ברוב עם הדרת מלך". גם קורה הרבה, ששוכח להתפלל, או לקרוא ק"ש בזמן או להתפלל בזמן וכו'. לכן, חובה קדושה להתפלל כל יום, שלוש תפילות ביום עם הציבור בבית הכנסת, ולענות לקדיש וקדושה, להתפלל עם הציבור וכו', ולזכות שהתפילה תתקבל ברצון.


ב.  שאלה: האם חייבים לומר את כל הקרבנות והברכות שלפני התפילה, כמו שכתובים בסידור, או עיקר התפילה זה מפסוקי דזמרה ואילך?


תשובה: כל מה שכתוב בסידור לפני התפילה חובה להגיד, במיוחד ברכות השחר וברכות התורה ופסוקי הקרבנות. שהרי היום אין בית המקדש, ואמרו חז"ל, כל הקורא את פסוקי הקרבנות כאילו הקריב קרבן. וכן חשוב להגיד את פסוקי עקידת יצחק עם התפילות שלהם, ואת פיטום הקטורת וברייתא דרבי ישמעאל וכו'. אמנם מי שלא מספיק לומר הכל, יאמר לפחות חלק מפסוקי הקרבנות ומה שמספיק. וחובה לומר ברכות השחר וברכות התורה בכל מקרה. לכן, יקדים לבוא לבית הכנסת ולומר את כל התפילות, כולל כל פסוקי דזמרה וכו'.

ג.  שאלה: מי שמאחר לתפילה, מה חייב לומר בכל מקרה ועל מה אפשר לדלג כדי להתפלל עם הציבור?


תשובה: תלוי מתי מגיע לתפילה. בכל מקרה הבסיס שאין לוותר עליו בכל מקרה לרוב הדעות – ברוך שאמר, אשרי יושבי ביתך, וישתבח. זהו המבנה המינימלי של פסוקי דזמרה שחייבים לומר. אם יש עוד זמן, יוסיף את הללו את ה' מן השמים, כל ההללויות, ויברך דוד וכו'. יש לציין שחשוב להגיד גם את שירת הים גם אם זה אחרי התפילה, כי אמרו חז"ל ומובא בפוסקים, שכל האומר שירת הים ומדמה בדעתו שעובר עתה בים – מוחלים לו על כל עוונותיו. ובשבת, חובה גם לומר "נשמת כל חי" בכל מקרה. שאר המזמורים המיוחדים לשבת אפשר לדלג אם אין ברירה, ולומר לפחות את המזמורים החשובים של יום חול כנ"ל. אמנם כל זה, עם בא מאוחר לתפילה. אבל לכתחילה יגיע בזמן או מוקדם יותר ויוכל לומר את כל התפילה כסדר ובלי דילוגים (לפי המקובלים, מי שלא מתפלל ברצף על פי סדר התפילה מהפך בצינורות וגורם לשיבוש בקבלת התפילה).האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים