פרשת תרומה

 

המשכן, הבית היהודי וחג הפורים

 

פרשת תרומה פותחת סדרת פרשיות העוסקות בעניין הקמת המשכן, וזה מלווה אותנו עד סוף החומש. הקריאה והעיון בפרשיות המשכן נעשה בכל שנה בחודש אדר ובמקביל לתקופה שחוגגים את חג הפורים. מה העניין לקרוא ולעיין בפרשיות המשכן דווקא בחודש אדר ובתקופת חג הפורים? הרי כידוע, כל ההתרחשות של פורים הייתה בגולה, בפרס ומדי. ואין חג גלותי יותר מחג הפורים. ואילו מקום המקדש, שהוא למעשה המשכן הקבוע, נטוע חזק בארץ ישראל ובירושלים. אמנם בעיון בספר עזרא, עולה, שאכן אחשורוש ושונאי ישראל באותה תקופה ניסו למנוע את בניית המקדש וירושלים. מדובר בתקופת עזרא ונחמיה בתום שבעים שנה של גלות בבל, שהייתה התעוררות לאומית, בהשראה ובעידוד של כורש מלך פרס. תקופה זו מכונה תקופת שיבת ציון של בית שני. וכן מובא בספר עזרא (פרק ד, פס' ו) : "וּבְמַלְכוּת אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ בִּתְחִלַּת מַלְכוּתוֹ כָּתְבוּ שִׂטְנָה עַל יֹשְׁבֵי יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם". ומובא שם ברש"י, שמדובר באותו אחשורוש שלקח את אסתר ונתן אישור להשמדת כל היהודים במדינותיו. ומסביר רש"י, את משמעות כתב השטנה של אחשורוש: "שלא לבנות את בית המקדש". וידוע המדרש, שהכלים שהיו במשתה של אחשורוש בתחילת המגילה היו של בית המקדש. לכן נהוג בקהילות אשכנז לקרוא את המילים: "וכלים מכלים שונים" במנגינה של קינות, כמו מגילת איכה. וכן מובא במדרש, שאחשורוש לבש את בגדי הכהן הגדול, כפי שרמוז במגילה: "ואת יקר תפארת גדולתו". אחשורוש נלחם בכל מאודו בבניית בית המקדש, משום ששם נמצא מקור הכח של עם ישראל – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". אך יש להוסיף על זה, שלא מדובר רק במאבק על בניין המקדש. מדובר במאבק על קדושת הבית היהודי. ידוע, שמבנה המשכן, כולל הכרובים, הארון, השולחן, המנורה והמזבח, מזכיר מאוד את מבנה הבית היהודי: יש את החדרים החיצוניים, ויש את החדר הפנימי, חדר ההורים, כמו שבמשכן היה את החצר החיצונה, את הקודש ואת קודש הקודשים. גם מנורה ושולחן, מאפיינים את הבית היהודי. והכרובים, על פי חז"ל (בבא בתרא צט.), היו בצורת זכר ונקבה, וסמלו את האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמים. וכן כתוב בתורה: "ככֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל כֵּלָיו וְכֵן תַּעֲשׂוּ" (שמות כה,ט). אנחנו מצווים לחקות בחיינו הפרטיים, את המודל של המשכן. לחבר את התוכן של הבית הפרטי אל הקודש, אל התורה. עלינו להפוך את ביתנו הפרטי למעין מקדש. גם תהליך הגאולה במגילת אסתר, היה בזכות בית יהודי אחד, בראשות מרדכי ואסתר, שעל פי דעה אחת בחז"ל, היו נשואים זה לזה ("אל תקרי לבת אלא לבית"). הקשר הזוגי המיוחד שבין אסתר למרדכי, שבנו את ביתם בקדושה ובטהרה, הביא את הגאולה וההצלה הגדולה. וכן למדו חז"ל מהפסוק: "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי" – "כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם" (מגילה טו.).

שנזכה לבנות את ביתנו בקדושה ובטהרה, ומתוך כך נזכה לראות את בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן!                                                      

 

 

                                                                                                        שבת שלום ומבורך

                                                                                                        וחודש טוב ושמח!

 

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים