חיבור פלטה לחשמל בשבת אם שכח לחברה מבעוד יום


שאלה: מי ששכח לחבר את הפלטה לחשמל לפני שבת, האם ישנה אפשרות לחבר בשבת באופן המותר?

תשובה: מדובר באיסור דאורייתא של מבעיר, בגלל שבפלטה שישנם חוטי להט וגופי חימום. אמנם ישנם פוסקים בודדים שסוברים שאין איסור דאורייתא בהבערה על ידי חשמל, היינו בחוטי להט או גופי חימום לוהטים, אבל רובם הגדול והמוחלט של הפוסקים סוברים שיש איסור דאורייתא של מבעיר גם בחשמל כנ"ל. וגם יש איסור בונה במעגל חשמלי, לדעת החזון איש ועוד פוסקים. וכן יש איסור מוליד (זרם) לפי הבית יצחק ועוד פוסקים. ולכן, אין לחבר את הפלטה לחשמל בשבת. ואם יש חשש סכנת נפשות אם לא יחבר (זה כמעט לא מצוי) - מותר. ועל ידי גוי גם אסור, אלא אם כן יש צורך רבים, כמו בשבת חתן או אירוע אחר עם הרבה משתתפים שיש מקילים אם אין ברירה ויש צורך גדול. ועדיף באמירה דאמירה, היינו באמירה לגוי שיאמר לגוי אחר שיחבר את הפלטה. וכן מותר לומר לגוי שיחבר את הפלטה אם יש ילדים קטנים (עד גיל תשע) או חולה שאין בו סכנה (חלה בכל גופו) הזקוקים לאוכל חם לצורך רפואתם ובריאותם ואי אפשר בעניין אחר. לגבי שימוש בקטן לצורך חיבור הפלטה, אין להתיר בזה, כי מדובר באיסור דאורייתא. וכן בשינוי אסור, כי עדיין יש איסור דרבנן. יתכן היתר נוסף, אם השעון של הפלטה מחובר לחשמל, והוא מכוון לשעה מאוחרת מהזמן שהוא מחבר את הפלטה, שאז זו גרמא שמותרת לצורך גדול או מניעת הפסד. שהרי הפלטה לא תידלק מיד עם חיבורה לשעון אלא לאחר זמן. אבל אסור לחבר את השעון לחשמל, כי אד הוא מופעל באופן מיידי, גם אם הפלטה לא נדלקת.


לסיכום:

אין אפשרות לחבר פלטה לחשמל בשבת, אלא אם כן, אומר לגוי, לצורך רבים, כגון שבת חתן וכד', ובמקום צורך גדול, וכשאי אפשר בעניין אחר. או כשיש ילדים קטנים עד גיל תשע או חולה שאין בו סכנה, הזקוקים לאוכל חם לצורך בריאותם, שאומר לגוי לחבר. כמובן, שבמקום ספק פיקוח נפש מותר גם לישראל, אך מקרה כזה אינו מצוי. היתר נוסף אפשרי, אם ישנו שעון המחובר לחשמל ומכוון לשעה מאוחרת מהזמן שמחבר, שאז זה גרמא, ומותר לחבר אליו את הפלטה במקום צורך גדול.

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים