שימוש במעלית שבת בשבת


שאלה: האם מותר להשתמש במעלית שבת, הנפתחת ונסגרת באופן אוטומטי בזמנים קבועים, ועולה ויורדת במהלך השבת. האדם איננו עושה שום פעולה, חוץ מכניסתו ויציאתו מן המעלית?


תשובה: יש בכך מחלוקת בפוסקים, בעיקר כשמדובר בירידה במעלית. יש טוענים, שכאשר יורדים במעלית, מפעילים זרם חשמלי וסוגרים מעגלים חשמליים בגלל הכובד של היורדים במעלית, וגורמים לפעולות חשמליות נוספות. לדעה זו, מדובר במעשה ישיר מכח הכובד שנחשב כמעשה, ולא בגרמא שנאסרה מכח חומרא. גם לדעה זו, מותר לעלות במעלית, ורק הירידה נאסרה. ויש מתירים גם לרדת במעלית שבת וגם לעלות (ע' בספר שמירת שבת כהלכתה, מהד' אחרונה, עמ' שעו-שעח, ובהערות).

למעשה, במקום צורך, כגון חולה או זקן, או מי שגר בקומה גבוהה מאוד וקשה לו לרדת ברגל, יש מקום להתיר גם את הירידה וכ"ש את העליה. אך אדם בריא, שאין לו צורך מיוחד, עדיף שלא ישתמש במעלית שבת, במיוחד בירידה, ורצוי גם בעליה (בירידה מצד חומרא, ובעליה – מידת חסידות). בכל מקרה, לא יעשה שום פעולה, שתגרום לסגירת מעגל חשמלי, כגון הושטת היד לפתח המעלית או מעבר שם כשהדלת עומדת להיסגר (שש"כ שם עמ' שעח סע' נ"ט, ובהערה).

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים