שו"ת ספירת העומר
מי ששכח לספור העומר, תפילת ערבית מוקדמת בימי ספירת העומר, ספירת העומר לנשיםשאלה:  מי ששכח לספור יום אחד בספירה, האם ימשיך לספור עם ברכה?


תשובה:  ימשיך לספור, אך בלי ברכה (כי יש ספק אם הפסיד את הספירה). וראוי שישמע את הברכה מחבירו או משליח ציבור ויתכוון לצאת ידי חובה.שאלה:  מי ששכח לספור בלילה, מה יעשה?


תשובה: יספור ביום בלי ברכה, ושאר הימים יספור בברכה.שאלה:  מי שמסתפק אם ספר אמש או אם ספר כראוי, מה יעשה?


תשובה:  יספור שאר הימים בברכה (משום ספק ספיקא: שמא ספר, ושמא לא צריך תמימות לעיכובא).

שאלה: האם מותר להתפלל בימי ספירת העומר ערבית מוקדמת, לפני צאת הכוכבים?


תשובה: באופן כללי, עדיף לא להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים, חוץ מערב שבת, שמצוה לקבל שבת. במיוחד בימי ספירת העומר,שמצות הספירה היא רק לאחר צאת הכוכבים. אך אם יש לו רק מניין מוקדם, ואחר כך לא יוכל להתפלל במניין, יתפלל מוקדם, אך לא יספור ספירת העומר אלא לאחר צאת הכוכבים. וגם יחזור על קריאת שמע לאחר צאת הכוכבים.

שאלה: האם נשים חייבות או יכולות לספור ספירת העומר?


תשובה:  נשים אינן חייבות בספירת העומר, כי זו מצות עשה שהזמן גרמא. נשים אשכנזיות יכולות לספור עם ברכה, בתנאי שישימו לב שסופרות נכון. ונשים ספרדיות לא נהגו לספור כלל. ועל פי הקבלה, נשים לא יספרו כלל. למעשה, ספרדיות לא יספרו, ואשכנזיות יכולות לספור עם ברכה כנ"ל.

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים