שו"ת תשעת הימים 


שאלה: אילו דברים שמותרים בבין המיצרים, אסורים מר"ח אב?

תשובה: ככלל, ממעטים בשמחה. אין נושאין נשים, ואין מארסים עם סעודה, ואין עוברים לדירה חדשה, כשאין צורך מיוחד. ואין צובעים, מסיידים, ומשפצים בית אם אין צורך מיוחד דווקא עכשיו. למנהג האשכנזים, גם לא מכבסים מליל ר"ח באב עד חצות היום של עשירי באב (אבל לגהץ מותר). וגם לא רוחצים אפילו במים קרים, ולא הולכים לבריכה או לים ולא שוחים בשום מקום. אמנם אם חם או מזיע, יכול להתקלח במים קרים. לספרדים, רק בשבוע שחל בו תשעה באב אסור להסתפר, להתגלח ולכבס, ולרחוץ במים או ללכת לים ולבריכה וכד'. ואם חל תשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון, אין שבוע שחל בו תשעה באב, ואפשר לספרדים, להסתפר, להתגלח ולרחוץ במים עד יום שישי שלפני שבת (כולל שחיה בבריכה ובים). יש גם איסור באכילת בשר ויין, ונתייחס לכך בנפרד, בשאלה הבאה.

שאלה: ממתי עד מתי אסור לאכול בשר ויין, ומה יעשה בסעודות מצוה ובהבדלה?

תשובה: למנהג האשכנזים, מליל ר"ח אב עד עשירי באב בחצות היום, אין לאכול בשר ולשתות יין. ולמנהג הספרדים, רק מליל ב' באב מתחיל האיסור (מנהג חשוב) ונמשך עד סוף יום עשירי באב. רק בסעודות מצוה, כמו סיום מסכת, ברית מילה, בר מצוה, פדיון הבן אפשר לאכול בשר ולשתות יין אם רגילים בזה בדרך כלל, אמנם, יש דעה שרק למוזמנים הישירים מותר ולא למי שבא ולא הוזמן במיוחד. לכן נוהגים לאכול דגים בסעודות מצוה ולא בשר. גם לחולה הזקוק לבשר, מותר לאכול בשר, למרות שהיום ישנם תחליפים לבשר לספק ויטמינים לחלשים וחולים, לכן אין להתיר גם לחולים למעט מקרים מיוחדים. ולקטנים שאינם מבינים עניין האבילות על החורבן מותר לתת בשר ויין. לגבי הבדלה במוצאי שבת, למנהג האשכנזים, לכתחילה נותנים את היין לשתות לקטן שאנו מבין את האבילות על ירושלים, אך מבין ענייני ברכות ויודע למי מברכים. אם אין בנמצא קטן כזה, ישתה המבדיל. ויעשה ההבדלה על מיץ ענבים, שאינו נחשב יין רגיל. ולמנהג הספרדים, ישתה המבדיל עצמו כרגיל. כיון שזה לצורך מצות הבדלה לא אסרו. יש לציין, שיש תימנים שאינם נוהגים כלל איסור בבשר ויין בתשעת הימים, כדינא דמשנה וגמרא, שהאיסור חל בסעודה המפסקת בלבד. לעומת זאת, ישנם תימנים שנוהגים באיסור זה, החל מי"ז בתמוז עד סוף עשירי באב. וישנם תימנים שנוהגים בזה כספרדים כנ"ל.


שאלה: מה הדין בתבשיל שהתבשל עם בשר, אך אין בו בשר ממש?

תשובה: מעיקר הדין זה מותר, אך נהגו איסור גם בזה.


שאלה: האם מותר להאכיל בשר לקטנים?

תשובה: קטן שאינו מבין באבילות (עד גיל 7) – מותר באכילת בשר, מעל גיל זה – אין לתת לו בשר, אא"כ הוא חלש או חולה. ויש מתירין לתת לקטן עד גיל שתים עשרה (הגרע"י).


שאלה: בשר שנשאר משבת, האם מותר לאוכלו במוצ"ש או ביום אחר?

תשובה: יש מתירין, ועדיף לאוכלו בסעודה רביעית "מלווה מלכה. ויש מחמירין בדבר וכן מנהג האשכנזים.

שאלה: האם מותר לעשות מסיבות בתשעת הימים (מר"ח אב)?

תשובה: אם שמחים שמחה יתירה ורוקדים או שומעים מוזיקה – בודאי אסור. אם רק שרים קצת בפה, במיוחד שירי קודש ללא ריקודים או מוזיקה – מותר. ככלל, משנכנס אב ממעטים בשמחה, ולכן ראוי שלא לעשות מסיבות שאינן נצרכות בתשעת הימים. אפילו חנוכת הבית, יש לעשות לפני חודש אב או אחרי תשעה באב. וסיום מסכת שחל זמנה בתשעת הימים – עושים גם עם בשר ויין, רק נהגו שלא לאכול בשר ויין בתשעת הימים בסיומי מסכת וסעודות מצוה, ומביאים דגים וכד'.

שאלה: האם מותר לשחות בבריכה או בים או להתרחץ בתשעת הימים?

תשובה: לגבי שחיה בבריכה או בים, לספרדים מותר, למעט שבוע שחל בו, ולאשכנזים אסור החל מר"ח אב, למעט שחיה מטעמי בריאות עפ"י המלצת רופא, שיש להתיר. ואם חל תשעה באב בשבת ונדחה ליום א', אין דיני שבוע שחל בו, ומותר לספרדים לעשות עד שבת את כל הדברים שאסורים בשבוע שחל בו.

לגבי רחיצה במקלחת או באמבטיה ובכלל, למנהג האשכנזים, יש לאסור מר"ח אב, אפילו במים צוננים. ואם חם מאוד, או שמזיע או מלוכלך, יש להתיר. ולספרדים מותר לרחוץ ולשחות גם אחרי ר"ח אב, עד שבוע שחל בו. בשבוע שחל בו, יש מתירים בצונן לשחות ולרחוץ (הגרע"י) ויש אוסרים גם בצונן (הגרב"צ אבא שאול).

שאלה: האם מותר לברך שהחיינו בשבתות שבתשעת הימים, כגון על בגד או פרי חדש?

תשובה: הרבה פוסקים מחמירים בזה, שהרי "משנכנס אב ממעטין בשמחה", ולכן ראוי להחמיר שלא לברך "שהחיינו" (מ"ב). ויש שמתירים לברך שהחיינו בשבתות על פרי חדש ולא על בגד חדש (הגרע"י).


שאלה: האם מותר לשפץ בית, לצובעו ולהכנס לגור בו בימים אלו?

תשובה: מי שלא עושה כן לשמחה אלא מחוסר ברירה, כי לא היה אפשר לעשותו קודם או מסיבות אחרות, ואין לו בית אחר שהוא שלו לגור בו - יכול לשפץ גם בתקופה זו, ואף להיכנס אליו. אך יש להמנע מקניית רהיטים או דברים חדשים לבית, גם אם אינו אומר שהחיינו. וכן יש להימנע מלצבוע או לסייד את הבית, למעט תיקוני צבע קלים.   
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים