שו"ת חודש אלול 

שאלה:  מהי תשובה אמיתית, וכיצד עושים אותה לפי ההלכה?


תשובה: תשובה אמיתית כוללת ארבעה מרכיבים עיקריים: חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, שלא לחזור על החטא והוידוי כפי שתקנו חכמים ("חטאתי, עויתי, פשעתי וכו'). וכמובן, שצריך לקבל בלב את מה שמוציא בפיו. כמו כן, חשוב להרבות בצדקה ובמעשים טובים כחלק מהתשובה. כדאי ללמוד את הרמב"ם בהלכות תשובה, ולעיין בספר שערי תשובה.


שאלה: האם חובה לבדוק מזוזות ותפילין בחודש אלול?


תשובה: אין חובה לבדוק דווקא בחודש אלול, רק מנהג חסידות. אבל יש חובה לבדוק מזוזות של בית פרטי כל שלוש וחצי שנים, היינו פעמיים בשבע שנים. ובמוסד ציבורי השייך לרבים, חובה לבדוק כל עשרים וחמש שנים או פעמיים ביובל (חמישים שנה). ולגבי תפילין, אין חובה לבדוק אף פעם, אלא אם כן יש ריעותא, כגון שנפלו התפילין למים או בא עליהם גשם או היו בתנאים אחרים שאולי גרמו להם להיפסל. אך מומלץ לבדוק תפילין כל כמה שנים, או לפחות פעם אחת אחרי הבר מצוה לוודא שהן כשירות.
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים