חידון בתנ"ך נושא פרס (פרטים בתחתית העמוד)
הוראות: יש לענות על כל השאלות.
אין להשתמש בתוכנות חיפוש מכל סוג שהוא.
התשובות יינתנו מתוך יידע אישי ומקריאה בתנ"ך ומפרשיו.

א. באיזה הקשר נאמר הפסוק: "מני אפרים שרשם בעמלק"? הסבר את הפסוק על פי הפרשנים (הכי קרוב לפשט).
ב. אלו שני מנהיגים מואשמים שלא חינכו את בניהם? מי המנהיגים, ומי הבנים?
ג. מי סירב פקודה בתנ"ך למלך ישראל בענין בלתי מוסרי? לפי הפשט והפרשנים?
ד. מי נענש בגלל שלא היכה ופצע מישהו?
ה. למי היה בן שקראו לו "מהר שלל חש בז", ומה מסמל השם על רקע התקופה?
ו. כתוב שני מקרים שהתחפשו כדי שלא יכירו אותם, מדוע עשו זאת והאם הצליחו?
ז. מי אמר ובאיזה הקשר: "כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט"?
ח. מי ניצח צבא גדול עם 300 חיילים? לפי מה נבחרו החיילים?
ט. מי אמר: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"?
י. שני מלכים חלו באופן קשה, אחד מת ממחלתו, ואחד ניצל וחזר לתפקד. מי המלכים, ואלו נביאים היו איתם בקשר?

את התשובות יש לשלוח לדוא"ל haravshd@gmail.com
  • לפותרים נכונה, יחולק הספר "דרך חפץ" על התנ"ך מאת חיים שלמה חפץ זצ"ל - ביאור סוגיות מרתקות בתנ"ך, על רקע התקופה.
  • למעוניינים במשלוח בדואר, דמי משלוח 20 ש"ח. 
  • בשלב ראשון יחולקו 20 ספרים סך הכל (אפשרות להוספת ספרים)
  • ניתן לשלוח תשובת עד לתאריך ז' באדר התש"פ (3.3.20 למנינם)

בהצלחה לכל המשתתפים 

להדפסת החידון לחצו CTRL+P

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים